Jokersystemet

Stora vinster går ofta till spelare som reducerar sina system, med exempelvis Jokersystemet.

Genom att reducera dina system får du med betydligt fler kombinationer jämfört med om du spelar “vanliga system” för samma insats. Det är helt enkelt det bästa sättet att maximera chanserna att vinna stort och Jokersystemet är det bästa reduceringsverktyget.

Det finns andra program som man kan använda om man vill spela reducerat. Man kan göra det helt själv utan verktyg om man är kunnig, men enligt oss är kostnaden på 99 kr i månaden för att nyttja Jokersystemet väl värt pengarna.

Jokersystemet är i särklass det mest omfattande och bästa verktyget som finns på marknaden för reducering av travspel.


Vad menas egentligen med reducering?

Säg att vi har ett system som vi känner oss nöjda med, förutom att kostnaden skenat bortom all rimlighet. Om det blivit för dyrt finns det inget annat att göra än att ta bort hästar från kupongen. Vi vänder och vrider men landar i att vi inte vill ta bort några hästar från systemet. Total frustration!

I ett vanligt system betalar man alltid lika mycket för samtliga rader, dvs. vinstkombinationer. Men tänk om man kunde vikta sina insatser och ta ned kostnaden utan att ta bort några hästar. Det vore ju fantastiskt! Och det är precis det som man kan göra genom att reducera systemet.

Exempel på hur man kan reducera med Jokersystemet

Vi har ett system med favoriter eller nästfavoriter i de fyra första avdelningarna. En massa streck är således sparade till avdelning 5, 6 och 7. Vi ställer oss frågan vad utdelningen troligen kommer att landa på om starkt betrodda hästar vinner även i resterande avdelningar. Troligen täcker det inte ens kostnaden för själva systemet. Därför väljer vi att spela reducerat och sätta krav på att en eller två kantbollar måste in. I och med det kommer kostnaden för systemet att minska samt garantera oss en hygglig utdelning ifall vi får full pott.

Genom att sätta krav på systemet kan man vikta insatserna och reducera bort oönskade rader.

Nedan har vi fört in exemplet i vårt föredragna reduceringsprogram, Jokersystemet. Där ser du att alla hästar som markerats också har en bokstav, från A-D. I programmet sätter vi kraven att minst en C-häst och minst en D-häst måste vinna. Detta tog ned kostnaden från 1000 kr till 501 kr samtidigt som vi fick råd att lägga till några fler streck!

Vinner alla favoriter så har vi visserligen dessa som en del av kupongen, men vi kommer inte att få sju rätt i och med att vi sprack på kraven som vi satte upp. Det bekommer oss inte eftersom vi ändå inte vill vinna småpengar. Hela idén med att reducera var ju att undvika att betala för de rader som inte betalar så mycket så att vi kunde lämna in spelet utan att ta bort några hästar.

Med Jokersystemet kan man reducera på väldigt många olika sätt. Det finns inget korrekt sätt att spela, utan reduceringsmetoden måste utgå från spelidé och mål.

Vanligtvis brukar folk som spelar reducerat vilja kapa bort rader vars utbetalning förväntas bli låg. Men de finns de som spelar tvärtom och försöker kamma hem små- och medelvinster och viktar sina system därefter. Det finns också verktyg inbyggt i Jokersystemet där man kan spela på tunga favoriter och ändå få bra betalt för det.


Så kan man reducera med Jokersystemet

Det finns flera olika verktyg inbyggt i Jokersystemet. Dessa verktyg kan kombineras med varandra. Det finns inget rätt och fel eller klara svar på hur mycket man ska reducera och vad som funkar och inte funkar.

ABCD

ABCD är metoden där man ger en bokstav till alla hästar och sätter krav på att si och så många av den ena eller andra bokstaven får/måste vinna.

Poäng

Med poäng sätter man en siffra på alla hästar och därefter ett krav att de ackumulerande poängen måste över- eller understiga en viss summa.

Utgångar

Med utgångar markerar man två eller fler hästar i gardeingslopp som måste vinna, som exempelvis en av de två mest underspelade hästarna.

Startnummer

Startnummer är helt enkelt då man anger att hästar med specifika startnummer måste vinna, eller enbart får vinna, ett visst antal lopp.

Kuskar

De som har ett gott öga till en specifik kusk kan sätta ett krav på att en eller flera lopp i omgången måste vinnas av kusken ifråga.

Utdelning

Med utdelning sätter man en minsta eller högsta summa som man vill vinna. Det går också att sätta ett spann.